ANBI

ANBI_FC.jpgDe Stichting Educatieve kinderboerderij Hoogkarspel heeft van de belastingdienst een ANBI-status ontvangen. Het gevolg hiervan is dat u een gift aan ons (geheel of gedeeltelijk) van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken. Omdat wij als stichting door de ANBI-status geen schenking- en erfbelasting hoeven te betalen komt uw gift geheel ten goede aan onze kinderboerderij en onze werkzaamheden.
  

Publicatie ANBI gegevens SKIK:

Balans 2017 pdf.gif
Winst- en verliesrekening 2017 pdf.gif
Activiteiten 2017 pdf.gif
Beloningsbeleid pdf.gif
Beleid/missie pdf.gif