ANBI-status

Educatieve kinderboerderij SKIK Hoogkarspel heeft onder de naam Stichting Educatieve kinderboerderij Hoogkarspel een ANBI status ontvangen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het gevolg hiervan is dat u een gift aan ons (geheel of gedeeltelijk) van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken. Voor de voorwaarden kunt u kijken op www.belastingdienst.nl. Omdat wij als stichting door de ANBI status geen schenking- en erfbelasting hoeven te betalen komt uw gift geheel ten goede aan onze kinderboerderij en onze werkzaamheden. 

Stichting Educatieve kinderboerderij SKIK

De stichting

Onze kinderboerderij is opgericht 22 september 2005. De officiële naam is Stichting Educatieve kinderboerderij Hoogkarspel, gevestigd in de gemeente Drechterland. Na een lange tijd van samenwerken met de gemeente Drechterland, het verkrijgen van schenkingen en donaties van betrokken organisaties, particulieren, fondsen én door de inzet van veel vrijwilligers, is in 2009 de Educatieve kinderboerderij SKIK Hoogkarspel van start gegaan. Deze naam is tot stand gekomen na een oproep van een gepaste naam voor deze kinderboerderij. De naam “SKIK” is toen als meest originele naam gekozen en is bekend gemaakt tijdens het openingsweekend van 22-23 augustus 2009. SKIK komt uit het West-Fries en staat voor “plezier”. Dat past heel goed bij onze kinderboerderij, plezier voor iedereen: dier en mens, klein en groot. Het bezoekersaantal per jaar ligt rond de 7.500 (juni 2013).

Beloningsbeleid

De Stichting educatieve kinderboerderij SKIK Hoogkarspel heeft géén mensen in loondienst. Wel hebben wij een vrijwilligersbestand van rond de 80 volwassenen en een 30-tal jeugd-vrijwilligers. De vrijwilligers, inclusief bestuur, ontvangen géén vergoedingen, m.u.v. een vergoeding voor gemaakte onkosten m.b.t. de educatieve kinderboerderij SKIK Hoogkarspel.

Gegevens

 • Bezoekadres
  Zanglijster 15, 16161 HE Hoogkarspel
 • Telefoonnummer
  06-21657041 of 0228-564051
 • E-mailadres
  info@kinderboerderijskik.nl
 • Website
  www.kinderboerderijsskik.nl
 • KvK-nummer
  37120700
 • RSIN/fiscaal nummer
  815820537

Bestuur

 • Voorzitter
  Mevrouw C.G.M. (Karin) Braakman-Brieffies
 • Secretaris
  Vacature
 • Penningmeester
  Naam nog invullen
 • Bestuurslid
  Naam nog invullen
 • Bestuurslid
  Naam nog invullen

Financiën

SKIK krijgt haar inkomsten via:

 1. Subsidies: vanuit de gemeente Drechterland.
 2. Sponsoring: o.a. d.m.v. het SKIK adoptie- & donatieplan (zie voor een toelichting: [aanklikbaar pdf invoegen], (spontane) giften en schenkingen in natura en gelden (inclusief periodieke schenkingen) door particulieren, bedrijven en organisaties.
 3. Erfstellingen en legaten.
 4. Overige inkomsten: vanuit landelijke organisaties als het Oranjefonds (NL-doet en Burendag), het Fonds verstandelijk gehandicapten (door o.a. het organiseren en uitvoeren van de jaarlijkse collecte in Hoogkarspel), vergoeding maatschappelijke stages (MaS) en inkomsten door georganiseerde activiteiten in SKIK.

Activiteiten

Voor wat betreft de uitgevoerde activiteiten in de periode januari 2022 tot en met oktober 2022, zie onderstaand document.

Hier aanklikbaar pdf plaatsen

Jaarstukken

 • Aanklikbaar pdf exploitatiebegroting 2022
 • Aanklikbaar pdf balans en verlies & winstrekening 2022
 • Aanklikbaar pdf Exploitatiebegroting 2023

Kinderboerderij

Zanglijster 15
1616 HE Hoogkarspel

Contact

Karin Braakman
06-21657041 / 0228-564051

NL 21 RABO 01048 70451

KvK 37120700